Valtuusto, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen Tuusulaan, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2020-474

Perustelut

Ilona Toivonen esitti seuraavan Vihreiden valtuustoryhmän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:

"Osallistuimme vuonna 2017 Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettyyn ”Luontolahjani satavuotiaalle” -kampanjaan, jossa perustettiin luonnonsuojelualueita kunnan maille Tuusulaan, mm. Tuomalansuolle ja Sarvikalliolle. 

Tuusulan kuntastrategiassa toteamme, että ”otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä kuntalaisten arjessa.” Indikaattorina tässä on luonnonsuojelualueiden määrä Tuusulassa hehtaareina. 

Pormestariohjelmassa toteamme, että ”Luonnonsuojelulliset tavoitteet määritellään pohjavesien, luonnonympäristöjen ja suojelualueiden osalta. Teemme myös ohjelman luonnonsuojelualueiden perustamiseksi.”

Me allekirjoittaneet esitämme, että Tuusulaan perustetaan vielä tämän kauden aikana uusia luonnonsuojelualueita. Alueet voisivat olla esimerkiksi jo perustettujen alueiden läheisyydessä, perustua Metso-kartoitukseen ja/tai pitää sisällään muuten merkittäviä luontoarvoja. Tällaisia uusia alueita voisi olla niin Jokelassa, Kellokoskella kuin Etelä-Tuusulassakin."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.