Valtuusto, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Muovipussittomat roskakorit kaikkiin kunnan toimistotiloihin, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2020-477

Perustelut

Taina Ketvel esitti seuraavan valtuuston Keskiryhmä aloitteen:

"Valtuuston Keskiryhmä (Kesk.,RKP, KD) esittää, että Tuusulassakin siirrytään muovipussittomien roskakorien käyttöön aluksi kunnan toimistotiloissa, myöhemmin myös muissa kunnan toimitiloissa.

Kaikki tiedämme, kuinka paljon turhaa ja ympäristölle haitallista muoviroskaa kertyy ympärillemme. Tuusulan kunta voi olla yksi edelläkävijä siirtyessään muovipussittomaan toimistoarkeen.

Esimerkiksi Kotkan kaupunki on poistanut muovipussit roskakoreista kaupungin toimitiloissa, myös kirjastossaan. Kotkassa on laskettu, että vuositasolla säästöä siellä saadaan n. 25 000,00 euroa. Tuon kokoinen säästö tarkoittaisi Tuusulassa esimerkiksi lisäpanostuksia kulttuurin tuottamiseen tai vaikkapa ikäihmisten kuntoiluvälineisiin. 

Käytännössä muovipussiton ”roskis” tarkoittaa sitä, ettei roskakoriin voi heittää hyvin jauhettua purukumia sellaisenaan, vaan se pitää kääräistä pieneen paperiin tai nenäliinan mutkaan. Muovipussittomaan roskakoriin ei myöskään voi heittää nesteitä, eikä sinne tietenkään voi heittää biojätteisiin kuuluvia roskia. 

Kotkan kaupungissa on onnistuttu tiedottamisessa ja uudenlaisessa asennoitumisessa, joten siellä on pystytty toteuttamaan muovipussittomat roskakorit myös yleisölle tarkoitetuissa toimitiloissa."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.