Valtuusto, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkipantu kunnan verkkosivuille, ilmoitustaululle sekä julkaistu Keski-Uusimaa- ja Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdissä.

Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.

Ehdotus

Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissaolevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.

Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:

Ulla Palomäki
Kim Kiuru
Margita Winqvist
Monica Avellan
Antti Kaikkonen
Anu Åberg

Todettiin, että

  • Ulla Palomäen tilalla on Sosialidemokraattien 1. varavaltuutettu Elina Väänänen
  • Kim Kiurun tilalla on Sosialidemokraattien 2. varavaltuutettu Heli Udd
  • Margita Winqvistin tilalla on Tuusulan puolesta ryhmän 1. varavaltuutettu Leena Joensuu
  • Monica Avellanin tilalla on Keskiryhmän 1. varavaltuutettu Kirsi Viitanen
  • Antti Kaikkosen tilalla on Keskiryhmän 2. varavaltuutettu Pentti Mattila
  • Anu Åbergin tilalla on Keskiryhmän 3. varavaltuutettu Mirka Kovalainen.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.