Valtuusto, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Aktiivinen ilmastopäivä lakkoilun sijaan Tuusulan kouluissa, aloite

TUUDno-2019-2001

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Johanna Sipiläinen esitti hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman seuraavan aloitteen:

"Tuusulan Perussuomalaiset esittävät, että Tuusulan peruskouluissa llmastolakkopäivä käytettäisiin lakkoilun sijaan llmastopäivänä . 
llmastopäivänä lapset voisivat istuttaa puita. Puiden istutus on tehokkain ja helpoin tapa poistaa hiilidioksidia ilmakehästä. llmastopäivänä voisi kouluissa lisäksi järjestää teemaan sopivia työpajoja ja vaikka tutustumiskäyntejä eri kohteisiin. 
llmastopäivä huomioisi näin paremmin pieniäkin peruskoululaisia lakkoilun sijaan ja antaisi koululaisille enemmän ajankohtaista tietoa ilmastonmuutoksesta.Samalla Tuusula toimisi malliesimerkkinä muille kunnille, kuinka ottaa aktiivinen ja käytännöllinen ote llmastopäivään."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Katja Elo, oppimisen koordinaattori, katja.elo@tuusula.fi

Perustelut

Sivistyksen toimialueen vastaus aloitteeseen: 

Tuusulan Perussuomalaisten esitys Ilmastolakkopäivän sijaan toteutettavasta kunnan oman ilmastopäivästä on mahdollinen, mutta vaatii usean eri yhteistyötahon toimia ja valmistelua.  

Ilmastolakkoon osallistumisesta päätöksen tekee yksittäisen oppilaan kohdalta oppilaan huoltaja. Oppilaan huoltajan velvollisuus on huolehtia, että oppilas osallistuu annettuun opetukseen. Mikäli huoltajat näkevät ilmastolakkoon osallistumisen tärkeänä, he hakevat lapselleen tuon päivän vapaaksi koulusta. Silloin vastuu tuon päivän opinnoista ja valvonnasta siirtyy huoltajille. 

Ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvien erilaisten näkökulmien, ilmiöiden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien oppiminen on keskeinen osa tulevaisuuden elämään kasvamista ja kasvattamista. Siksi päiväkodeissa, kouluissa ja lukiossa on tärkeää huomioida lasten ja nuorten tarve saada ilmastonmuutoksesta asiallista oikeaa tietoa.  

Lasten ja nuorten kasvatusta ja koulusta ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelmat, ja opetussuunnitelmat, jotka osaltaan ohjaavat päiväkotien ja koulujen henkilöstöä viemään kestävän kehityksen teemoja eteenpäin yksiköissä. Kestävään kehitykseen ja sitä kautta ilmastonmuutokseenkin liittyviä aiheita ja teemoja sisältyy useiden oppiaineiden tavoitteisiin. Lisäksi opetussuunnitelman yleiseen osaan on kirjattu arvoperustaan useita yleisiä tavoitteita, joiden tarkoituksena on kasvattaminen globaaliin kansalaisuuteen.  

Ilmastopäivän tai esimerkiksi ilmastoviikon järjestäminen vaatii laajana toteutuksena usean toimialan yhteissuunnittelua ja yhteistoteutusta. Koulut voivat järjestää omia teemapäiviään vapaasti ja tämä on toivottavaa. Tätä kokonaisuutta voidaan huomioida tulevina vuosina osana lukuvuosien suunnittelua ja kehittämiskohteiden valintaa. 

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

  • antaa asiaselostuksessa olevan selvityksen valtuutettu Johanna Sipiläisen esittämään Tuusulan Perussuomalaiset -valtuustoryhmän aloitteeseen
     
  • esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 7.10.2019 Johanna Sipiläisen esittämä Tuusulan Perussuomalaiset -valtuustoryhmän aloite katsotaan tulleen käsitellyiksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Katja Elo, oppimisen koordinaattori, katja.elo@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että 

 

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Johanna Sipiläisen 7.10.2019 § 135 esittämän Tuusulan Perussuomalaiset -valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa Johanna Sipiläisen 7.10.2019 § 135 esittämän Tuusulan Perussuomalaiset -​valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.