Valtuusto, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Johanna Sipiläinen ja Emmi Sirniö.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Pöytäkirjana tarkastajien valinnan jälkeen palvelujohtaja Erja Pentti kertoi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ajankohtaisista asioista.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.