Valtuusto, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Maankäyttösopimusneuvottelujen aloittaminen Kaukokiidon ja Åvallien kanssa, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2019-751

Perustelut

Anu Åberg esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:

"Tuusulan Focus-aluetta ja Kehä IV:sta on pyritty saattamaan aluilleen viimeiset 20 vuotta kummassakaan kuitenkaan onnistumatta. Nyt meillä olisi tahoja/toimijoita, jotka saisivat sekä aloitettua  Kehä IV:sen että Focuksen alueen kehittymisen.

Ehdotammekin, että Tuusulan kunnan on välittömästi aloitettava maankäyttösopimusneuvottelut Focus-alueella Kaukokiidon ja Åvallin kanssa."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.