Valtuusto, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kunnantalon väistöratkaisu kokonaisvaltaisesti, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2019-750

Perustelut

Kati Lepojärvi esitti seuraavan Tuusulan puolesta valtuustoryhmän aloitteen:

"Kunnantalolla on ollut sisäilmaongelmia pitkään. Kunnantalosta onkin päätetty luopua, koska rakennus olisi vaatinut mittavia korjauksia, ja rakennuksen purku päätös on tehty. Viime vuoden 2018 loppukesästä lähtien ongelmat ovat kuitenkin kasvaneet huomattavasti mm. siten, että useammat henkilöt, jotka eivät ole koskaan aiemmin reagoineet sisäilmahaittoihin, reagoivat nykyisin kunnantalolla oleskellessaan. Niille, jotka reagoivat jo aiemmin sisäilmaongelmiin, terveyshaittavaikutukset taas ovat olleet kestämättömät. 

Kunnantalon henkilökunnalle on päätetty toteuttaa väistö muihin tiloihin. Hyvä niin. Osa henkilöstöstä on herkistynyt sisäilmaongelmille kunnantalolla ollessaan niin pahoin, etteivät voi ilman pahoja oireita oleskella enää kunnantalolla. 

Myös iso osa luottamushenkilöistä oirehtii kunnantalolla oleskellessaan, jo lyhyen kunnantalolla oleskelun aikana ja sen päätteeksi. Luottamushenkilöiden oireet ovat monenlaisia, sisäilmaoireisiin lukeutuvia, kuten: ihottumat, silmien ja ihon kutina, päänsärky, äänen käheys ja menetys, keuhkojen astmaattiset ja muut tulehdustilat kunnantalolla oleskelun seurauksena, ja monet muut. 

Monelle viranhaltijalle ja luottamushenkilölle kunnantalolla oleskelu on aiheuttanut tarpeen käyttää kunnantalolla oleskellessa ja/tai jatkuvasti astmalääkkeitä, avaavia lääkkeitä, antibiootti- ja kortisonilääkityksiä toistuviin (keuhko)tulehduksiin, jne. 

Kunnantalolla järjestetään kokousten lisäksi myös kuntalaisiltoja ja muita tapahtumia. Ei ole kuntalaisia tasapuolisesti kohtelevaa, jos sisäilmaongelmille herkistyneet ihmiset eivät voi osallistua kokouksiin ja kunnan osallisuustyöhön. 

Kokoustilojen käyttöä kunnantalolla henkilökunnan väistön toteutumisenkin jälkeen on perusteltu sillä, että oleskelu kunnantalolla, ongelmallisissa tiloissa on lyhytaikaista. Oleskelun lyhytaikaisuutta ei voida kuitenkaan taata, kun kokoukset usein venyvät pitkiksi. Lisäksi, lyhytaikainenkin oleskelu kunnantalolla voi aiheuttaa pitkäaikaiset oireseuraukset ja lääkehoitotarpeen. 

Ei ole myöskään kestävää, että johtavat viranhaltijat, jotka eivät voi työaikana oleskella kunnantalolla, joutuvat kuitenkin esittelijän ominaisuudessa osallistumaan joskus jopa normaalityöpäivän mittaisiin valtuuston kokouksiin, sekä kunnanhallituksen ja muiden valmisteluelimien kokouksiin ja seminaareihin, jotka järjestetään kunnantalolla. 

Emmehän halua tuhota viranhaltijoidemme ja muun henkilökuntamme, luottamushenkilöidemme, emmekä kuntalaistemme terveyttä? 

Haluamme siis väistön kunnantalolta toteutettavaksi myös kokoustilojen osalta mahdollisimman pian siten, että kokoustiloja kartoitetaan kunnan toimintojen muista väistörakennuksista, koulujen tiloista tai muista, esimerkiksi yhteisöjen soveltuvista tiloista. Lisäksi toivoisimme kiireellistä etenemistä kunnantalon korvaavien tilojen toteuttamiseksi."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.