Valtuusto, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kunnan edustus yhdistysten merkkipäiväjuhlissa, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2019-748

Perustelut

Ulla Rosenqvist jätti seuraavan Vastuullinen oikeisto -valtuustoryhmän aloitteen:

"Osallistuin Tuusulan seurakunnan edustajana lauantaina 6.4. Tuusulan Sotilaskotiyhdistyksen 100-vuotisjuhlaan. Juhlaan oli kutsuttu myös muun muassa Tuusulan kunnan ja Järvenpään kaupungin edustajat. Järvenpään edustaja oli paikalla, mutta Tuusulan kunnan edustajia paikalla ei ollut.

Olemme puhuneet paljon Tuusulan brändin rakentamisesta. Se, että kunnan edustajat osallistuvat merkittävien yhdistysten tai yhteistyötahojen juhliin ja muihin tärkeisiin tilaisuuksiin on tärkeä osa Tuusulan brändin rakentamista. 

Esitän, että jatkossa Tuusulan kunnasta on aina edustaja paikalla edellä mainitun kaltaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.