Valtuusto, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkipantu kunnan verkkosivuille, ilmoitustaululle sekä julkaistu Keski-Uusimaa- ja Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdissä.

Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.

Ehdotus

Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissaolevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.

Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:

 • Henri Koskela
 • Janne Mellin
 • Jukka Ahlgren
 • Aarno Järvinen
 • Taina Ketvel
 • Antti Kaikkonen
 • Sari Heiskanen

 

Todettiin, että

 • Henri Koskelan tilalla on Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Arto Nätkynmäki
 • Janne Mellinin tilalla on Kokoomuksen 2. varavaltuutettu Vesa Lundberg
 • Jukka Ahlgrenin tilalla on Kokoomuksen 3. varavaltuutettu Mari Vainionpää
 • Aarno Järvisen tilalla on Sosialidemokraattien 1. varavaltuutettu Petra Kela
 • Taina Ketvelin tilalla on Keskiryhmän 1. varavaltuutettu Kirsi Viitanen
 • Antti Kaikkosen tilalla on Keskiryhmän 3. varavaltuutettu Mirka Kovalainen
 • Sari Heiskanen tilalla on Tuusulan puolesta ryhmän 1. varavaltuutettu Markus Meckelborg.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.