Valtuusto, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Ilmoitusasiat / muut asiat

Perustelut

Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Vaunukankaan koulun oppilaiden ja vanhempien adressi Vaunukankaan koulun terveellisemmän sisäilman puolesta

Valtuustoasioiden informaatiotilaisuuden 4.4.2019 muistio

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.