Valtuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kutsuliikenne ja koulukyydit, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2019-173

Perustelut

Eeva-Liisa Nieminen jätti seuraavan Tuusulan Vihreät valtuustoryhmän aloitteen:

"HSL-liittymispäätöksen yhteydessä Tuusulan sisäisen liikenteen järjestäminen jäi avoimeksi. Sampo-liikenne on tähän asti paikannut tätä tarvetta. Vuoden alusta kutsuliikenne kilpailutettiin ja toiminta siirtyi Korsisaarelta Taksikuljetus Oy:lle elokuulle asti. Aivan hiljattain ilmoitettiin, että Sampoliikenne loppuu elokuussa. 
Kunnan tulisi nopealla aikataululla saada aikaan korvaava liikenne. 

Tämän hetken tilanne: 
Uusien ohjeiden mukaan kolmella autolla on kullakin alueensa: 1. Järven länsipuoli 2. Pohjoinen 3. Etelä. Kyytiä voi saada klo 9-15 ja 16-17 välisellä ajalla ja sen saa tilata 5 päivää ennen. Kyyti tilataan suoraan kuljettajalta. 

Käyttäjäkokemus uudesta järjestelystä on kahdenlaista. On hyvä, että on edes joku mahdollisuus liikkumiseen, kun muut linjat kuten linja 967 kulkevat vain ruuhka-aikaan. Epäkohta on, että kuljettaja joutuu samanaikaisesti ajamaan, vastaamaan puhelimeen ja vielä suunnittelemaan mihin saumaan kyyti sopisi. Haastetta lisää myös kuljettajien kielitaito. Jos asiakas on sinnikäs, joustava ajan ja pääteaseman suhteen, saattaa onnistua. Tiedossa ei myöskään ole, miten kyytikyselyjen ja toteutuneiden kyytien raportointi tehdään. Viime vuoden kuljettaja kertoi, että kehitysvammaisten ja koululaisten kuljetusten ohella erityisesti vanhemmat henkilöt käyttivät sitä paljon asiointimatkoihin. Nyt tämän kuljettajan mukaan etelän autot näyttävät seisovan asemalla, jota voi mahdollisesti selittää tilaamisen vaikeudella ja sopimukseen sisältyvällä ehdolla, että kuljettaja päättää kyydistä. 

ALOITE 
Kutsuliikenne on tärkeä täydennys ruuhka-aikoihin sijoittuvalle linjatarjonnalle. Sen tulisi myös ulottua iltaan ja lauantaihin. Digiaikana tulisi mahdollistaa tilauksien tekeminen netissä, jolloin kuljettajalle jäisi enemmän aikaa ajamiselle. Koulukyydit tulisi suunnitella niin, että ne ovat avoimia muillekin kuin kyytiin oikeutetuille koululaisille. Koska kutsuliikenne on katkolla ensi elokuussa, toivon kunnalta välitöntä toimintaa kutsuliikenteen järjestämiseksi."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.