Valtuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelma 2019-2021

TUUDno-2018-1617

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Perustelut

Kulttuuri ja vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelma linjaa palvelualueiden tavoitteet ja painopisteet seuraaviksi vuosiksi. Työtä on valmisteltu henkilöstön kanssa keväästä 2018 asti. Kehittämiskohteissa on huomioitu asiakkaiden antama palaute.  Palvelualueet jatkavat laadukasta ja monipuolista kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa. Kunnan tapahtumat (mm. Kotiseutupäivät ja Asuntomessut) huomioidaan toiminnassa, joka vahvistaa tarinaa Tuusulasta ja tuusulalaisuudesta. Kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut tarjoavat palveluja, elämyksiä ja tietoa kaikille kuntalaisille.

Seuraavina vuosina toimiala kehittää palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, markkinointia, sähköisiä palveluja ja kunnan eri osien omailmeisyyttä. Innostamme ihmisiä nauttimaan kulttuurista ja lähtemään liikkeelle. Keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi esitellään kehittämissuunnitelman osa-alueissa kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut ja vapaa-aikapalvelut.

 

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää osaltaan hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kehittämissuunnitelman vuosille 2019-2021 ja lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelman vuosille 2019-2021

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  •  hyväksyä liitteenä olevan Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelman 2019 - 2021.

 

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Jussi Salonen esitti seuraavaa lisäystä suunnitelmaan sivulle 42 ennen otsikkoa Yhdistystoiminta:

"Uusien tilojen valmistumista odotettaessa tavoitteena on ratkaista Hyrylän keskustan nuorisotilan puute väliaikaisratkaisulla olemassaolevista kiinteistöistä."

Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelman 2019-2021 siten muutettuna, että suunnitelmaan sivulle 42 ennen otsikkoa Yhdistystoiminta lisätään seuraavaa: Uusien tilojen valmistumista odotettaessa tavoitteena on ratkaista Hyrylän kekustan nuorisotilan puute väliaikaisratkaisulla olemassaolevista kiinteistöistä.

 

Virpi Lehmusvaara oli asiantuntijana kokouksessa.

Valmistelija

  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
  • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
  • Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan Tuusulan kulttuuri-​ ja vapaa-​aikapalveluiden kehittämissuunnitelman 2019-​2021 siten muutettuna,​ että suunnitelmaan sivulle 42 ennen otsikkoa Yhdistystoiminta lisätään seuraavaa: Uusien tilojen valmistumista odotettaessa tavoitteena on ratkaista Hyrylän kekustan nuorisotilan puute väliaikaisratkaisulla olemassaolevista kiinteistöistä.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

sivistys

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.