Valtuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkipantu kunnan verkkosivuille, ilmoitustaululle sekä julkaistu Keski-Uusimaa- ja Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdissä.

Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.

Ehdotus

Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissaolevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.

---

Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:

Jukka Ahlgren
Kari Kinnunen
Sari Heiskanen
Liisa Palvas
Anna Yltävä
Antti Kaikkonen
Sanna Tuhkunen

Todettiin, että

 

  • Jukka Ahlgrenin tilalla on Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Arto Nätkynmäki
  • Kari Kinnusen tilalla on Kokoomuksen 2. varavaltuutettu Vesa Lundberg
  • Sari Heiskanen tilalla on Tuusulan puolesta ryhmän 1. varavaltuutettu Markus Meckelborg
  • Liisa Palvaksen tilalla on Tuusulan puolesta ryhmän 2. varavaltuutettu Leena Joensuu
  • Anna Yltävän tilalla on Tuusulan puolesta ryhmän 3. varavaltuutettu Jari Anttalainen
  • Antti Kaikkosen tilalla on Keskiryhmän 2. varavaltuutettu Pentti Mattila
  • Sanna Tuhkusen tilalla on Vihreiden 1. varavaltuutettu Annika Lappalainen.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.