Valtuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Ilmoitusasiat / muut asiat

Perustelut

Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Valtuustoasioiden informaatiotilaisuuden 24.1.2019 muistio.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.