Valtuusto, kokous 27.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Sidonnaisuusilmoitukset

TUUDno-2019-216

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Seuraavat henkilöt ovat antaneet sidonnaisuusilmoituksen: Heidi Hagman, Liisa Palvas, Tommi Partanen ja Aarno Järvinen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 • käydä läpi ja hyväksyä sidonnaisuusilmoitukset
 • julkaista ne kunnan verkkosivuilla
 • saattaa ne valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja Tommi Partanen poistui pykälän käsittelyn ajaksi kokouksesta esteellisenä ja väliaikaiseksi puheenjohtajaksi valitttiin Mirka Kovalainen.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • merkitä tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Perustelut

Valtuusto valitsi uusia luottamushenkilöitä toimielimiin kokouksessaan 10.6.2019. Valituksi tulleilta on pyydetty sidonnaisuusilmoitukset.

Seuraavat henkilöt ovat antaneet sidonnaisuusilmoituksen: 

 • Kari Friman
 • Pekka Heikkinen
 • Pasi Huuhtanen
 • Outi Huusko
 • Kari Kinnunen
 • Pentti Mattila
 • Seppo Noro
 • Tommi Partanen
 • Tuija Reinikainen
 • Ulla Rosenqvist
 • Kirsi Viitanen
 • Elina Väänänen.

 

Kaikilta valituksi tulleilta ei ole ilmoitusta saatu tai se odottaa korjausta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 • käydä läpi ja hyväksyä sidonnaisuusilmoitukset
 • julkaista ne kunnan verkkosivuilla
 • pyytää puuttuvat ilmoitukset 31.10.2019 mennessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

 • hyväksyä ja julkaista kunnan verkkosivuilla seuraavat sidonnaisuusilmoitukset: 
  • Kari Friman
  • Pekka Heikkinen
  • Pasi Huuhtanen
  • Outi Huusko
  • Kari Kinnunen
  • Pentti Mattila
  • Seppo Noro
  • Tommi Partanen
  • Tuija Reinikainen
  • Ulla Rosenqvist
  • Kirsi Viitanen
  • Elina Väänänen
 • pyytää puuttuvat ilmoitukset 31.10.2019 mennessä.

 

Puheenjohtaja Seppo Noro poistui kokoushuoneesta ilmoittaen olevansa esteellinen asian käsittelyssä ja päätöksenteossa.

Tilapäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Kyösti Lehtonen tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Perustelut

Seuraavat henkilöt ovat antaneet sidonnaisuusilmoituksen: 

 • Satu Heikkilä
 • Aila Koivunen
 • Annika Lappalainen
 • Kati Lepojärvi
 • Karita Mäensivu.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 • käydä läpi ja hyväksyä annetut sidonnaisuusilmoitukset
 • julkaista ne kunnan verkkosivuilla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Seuraavat henkilöt ovat antaneet sidonnaisuusilmoituksen: 

 • Ari Nyman
 • Jani Peltonen
 • Sakari Simola.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 • käydä läpi ja hyväksyä annetut sidonnaisuusilmoitukset
 • julkaista ne kunnan verkkosivuilla.

 

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun todettiin, että Jouko Riola on myös antanut ilmoituksen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti 

 • hyväksyä ja julkaista kunnan verkkosivuilla seuraavat annetut sidonnaisuusilmoitukset:
  • Ari Nyman
  • Jani Peltonen
  • Sakari Simola
  • Jouko Riola
 • saattaa sidonnaisuusrekisterin tiedoksi valtuustolle.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • merkitä tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.