Valtuusto, kokous 27.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Jerry Airikka ja Pekka Heikkinen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Heikkinen ja Pasi Huuhtanen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.