Valtuusto, kokous 27.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Nuorisovaltuuston edustajalle läsnäolo ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksiin, nuorisovaltuuston aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2020-175

Perustelut

Eemi Vaherlehto esitti seuraavan nuorisovaltuuston aloitteen:

"Tuusulan tulee olla edelläkävijä. Meidän tulee vahvistaa kilpailukykyämme ja elinvoimaisuuttamme pysymällä ajan hermoilla. Jotta näihin asioihin päästään on meidän tehtävä rohkeitakin uudistuksia. Tämän vuoksi Tuusulan nuorisovaltuusto esittää valtakunnallisen ilmiön mukaisesti nuorisovaltuustolle puhe- ja läsnäolo-oikeudelluista edustajaa kunnanhallituksen kokouksiin. Tällaiset uudistukset ovat sitä mitä tuo ajan hermoilla pysyminen vaatii. 

Yhä useampi kunta ja kaupunki Suomessa on jo tämän askeleen tulevaisuuteen ottanut, jo 10 % Suomen kunnista istuu kunnan- tai kaupunginhallituksessa nuorisovaltuuston edustaja. Viimeisempänä  tämän edistysaskeleen on ottanut Espoo. Ja tällä hetkellä myös Vantaa käsittelee tätä asiaa avoimin silmin. 

Asenne tällaisia uusia toimintamalleja voi olla alussa nihkeä. Jos tämä kuitenkin koetaan toimivaksi esimerkiksi Vantaalla ja Espoossa niin miten se ei meillä toimisi. Emme me voi pudota kehityksestä siksi, että joku uudistus tuntuu vieraalta tai sen tekeminen arveluttaa. Niin ne kaikki uudistukset tuntuvat.

Kuntalain 26 § mukaan ‘’​Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa (Kuntalaki 410/2015 26§)."

Tämän laki pykälänkin mukaan nuorisovaltuusto on otettava mukaan kunnan kaikkien asioiden kaikkiin vaiheisiin. Varsinkin nyt pormestarimallin käyttöönoton jälkeen on kunnanhallituksen rooli entistä suurempi ja täten nuorisovaltuuston läsnäolo siellä olisi ehdottoman tärkeää tämän pykälän täyttymiseksi sekä tietenkin osallisuuden ja nuorten huomioimisen vahvistamiseksi. 

Ja tämän vuoksi Tuusulan nuorisovaltuusto esittää nuorisovaltuustolle läsnäolo- ja puhe-oikeudellista edustajaa kunnanhallituksen kokouksiin."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.