Valtuusto, kokous 27.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkipantu kunnan verkkosivuille, ilmoitustaululle sekä julkaistu Keski-Uusimaa- ja Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdissä.

Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.

Ehdotus

Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissaolevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.

Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:

Jukka Ahlgren
Ilmari Sjöblom
Ruut Sjöblom
Antti Kaikkonen

Todettiin, että

  • Jukka Ahlgrenin tilalla on Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Arto Nätkynmäki
  • Ilmari Sjöblomin tilalla on Kokoomuksen 2. varavaltuutettu Vesa Lundberg
  • Ruut Sjöblomin tilalla on Kokoomuksen 6. varavaltuutettu Tapani Miettinen
  • Antti Kaikkosen tilalla on Keskiryhmän 1. varavaltuutettu Kirsi Viitanen.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.