Valtuusto, kokous 27.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Ilmoitusasiat / muut asiat

Perustelut

Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Valtuutoasioiden informaatiotilaisuuden 23.1.2020 muistio

Viidestä neljään työyksikköön siirtyminen Keski-Uudenmaan  sote-kuntayhtymän alueellisessa kotisairaalatoiminnassa: Suunnitelma Tuusulan yksikön henkilöstön ja Tuusulan palveluntuotannon siirtämisestä muiden kuntien yksikköihin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.