Valtuusto, kokous 27.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Härkönen Marko, eron myöntäminen kuntakehitysjohtajan virasta

TUUDno-2019-2652

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tanja Rontu-Hokkanen, vs. henkilöstöjohtaja, tanja.rontu-hokkanen@tuusula.fi

Perustelut

Kuntakehitysjohtaja Marko Härkönen on ilmoittanut 16.12.2019 irtisanoutuvansa kuntakehitysjohtajan virasta siten, että hänen virkasuhteensa päättyy 10.1.2020.

Tuusulan kunnan hallintosäännön mukaan valtuusto valitsee toimialuejohtajat ja irtisanomisesta ja eron myöntämisestä päättää virkaan tai tehtävään ottava viranomainen.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • myöntää Marko Härköselle eron kuntakehitysjohtajan virasta 11.1.2020 lukien.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • myöntää Marko Härköselle eron kuntakehitysjohtajan virasta 11.1.2020 lukien.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Härkönen Marko, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.