Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Arviointikertomus 2018

TUUDno-2018-1441

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja, janne.majoinen@tuusula.fi

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen suunnittelua seuraavissa kokouksissa.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja, janne.majoinen@tuusula.fi

Perustelut

Kokouksessa suunnitellaan arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.

Ehdotus

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettiin miten edetään arviointikertomuksen työn kanssa.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja, janne.majoinen@tuusula.fi

Ehdotus

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja, janne.majoinen@tuusula.fi

Perustelut

Kokouksessa tehdään  arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.

Ehdotus

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomusta seuraavassa kokouksessa 23.4 kello 18:00.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja, janne.majoinen@tuusula.fi

Perustelut

Kokouksessa tehdään  arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.

Ehdotus

Esittelijä

Janne Majoinen, tilintarkastaja, janne.majoinen@tuusula.fi

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettin jatkaa arviointikertomusta seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja, janne.majoinen@tuusula.fi

Perustelut

Kokouksessa tehdään  arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.

Ehdotus

Esittelijä

Tommi Partanen, tommi.partanen@luottamus.tuusula.fi

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa 6.5.2019.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja, janne.majoinen@tuusula.fi

Ehdotus

Tarkastuslautakunta jatkaa arvointikertomustyötä

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa 15.5 kello 18:00.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja, janne.majoinen@tuusula.fi

Perustelut

Kokouksessa tehdään  arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.

Ehdotus

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa 20.5 kello 17:00.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja, janne.majoinen@tuusula.fi

Perustelut

Kokouksessa tehdään  arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

  • jättää arviointikertomuksen vuodelta 2018 valtuuston käsiteltäväksi
  • esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja hallituksen selvitykset
  • että selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa
  • että selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja, janne.majoinen@tuusula.fi

Perustelut

                  

 

 

Ehdotus

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa 22.5.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • merkitä arviointikertomuksen 2018 tiedoksi
  • pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialueiden ja kunnanhallituksen selvitykset
  • että selvitykset tulee toimittaa niin,​ että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa
  • että selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

lautakunnat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat