Tekninen lautakunta, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  1. Tuusulan vuoden 2018 yksityistieavustukset haettavana 28.2.2018 mennessä

Tuusulan kunta avustaa vuosittain hakemuksesta Tuusulan yksityisteiden tienhoitokuntien tienpitoa talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Yksityisteiden kunnossapitoavustusta haetaan Kuntakehityksen ja tekniikan toimialalta ti 28.2.2018 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Avustuspäätökset tekee Tekninen lautakunta ja ne maksetaan kuluvan vuoden kesäkuussa.

 

  1. Kivikiila Asemakaavan muutoksen osallistumis-​ ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 21.12.2017–22.1.2018

Kivikiila sijaitsee Hyrylän taajamassa. Alueelle on hyvät liikenneyhteydet;​ se sijoittuu Hämeentien varteen ja on saavutettavissa helposti myös kevyenliikenteenväyliä pitkin.  Pohjoisessa suunnittelualueen rajaa Koskenmäentie,​ idässä rakennetut korttelialueet ja lännessä Hämeentie. Etelän suunnassa aluetta rajaa Hämeentie ja Kivimiehentien asuntokorttelit.

 

  1. Haarakaari asemakaavan muutoksen osallistumis-​ ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 21.12.2017-​22.1.2018

Suunnittelualue sijaitsee Maantiekylän kunnanosassa Kulomäentien pohjoispuolella. Alue rajautuu lännessä Haarakaareen,​ pohjoisessa Högberginhaaraan,​ idässä KTY-​korttelialueeseen ja etelässä Kulomäentiehen rajoittuvaan suojaviheralueeseen.

 

  1. KHO:n päätös: Ilmailulain mukaisia toimintarajoituksia koskevat valitukset,​ HHO:n päätös 2.12.2016 nro 16/1319/3. Liitteenä

Päätös

Merkittiin tiedoksi.