Tekninen lautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Talonrakennuksen työohjelman 2018 seuranta

TUUDno-2019-97

Valmistelija

 • Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Tekninen lautakunta on hyväksynyt (TL § 17/20.2.2018) talonrakentamisen työohjelman ajalle 1.1.–31.12.2018.

Talousarvion täytäntöönpanosäännön 12. kohdan mukaan teknisen lautakunnan tulee yhteistyössä toimialojen kanssa tehdä seurantakauden työohjelmat tammikuussa alkuvuonna ja syyskuussa loppuvuonna suoritettavista kunnan talonrakennustöistä ja toimittaa ne kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee tehdä selvitys edellisen kauden toteutumisesta.

Talonrakennuksen seuranta ajalle 1.1.–31.12.2018 ja määrärahojen käyttö tilanteessa 31.12.2018 on esitetty liitteessä "Talonrakennuksen työohjelma seuranta 2018".

Talonrakennuksen rakentamisohjelmaan on vuodelle 2018 varattu valtuuston tekemän päätöksen (OVK2) mukaan yhteensä 12 254 000,00 euroa, josta pihat ovat yhteensä 100 000,00 euroa ja talonrakennus yhteensä 12 154 000,00 euroa. Summassa on rakennuksiin ja piharakenteisiin liittyvät investoinnit.

Tilanteessa 31.12.2018 on varoja käytetty ja kirjautunut yhteensä 8 775 156 euroa eli 71,6 % määrärahasta. Määrärahan käyttöasteen toteutumassa näkyy mm. Kellokosken kouluhankkeen määrärahojen painottuminen vuosille 2016 - 2017, jolloin vuoden 2018 määrärahasta jäi suunnitellusti käyttämättä yli 2 M€. Lisäksi hankesuunnitelmien eteneminen ei vaatinut v. 2018 varattuja panostuksia.                                           

Hankkeista:

 • Kellokosken kouluhankkeen laajennus- ja peruskorjaus valmistui suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti
 • Kellokosken koulun lähiliikuntapaikka valmistui

 • Etelä-Tuusulan sote-aseman muutostyöhankkeessa käynnistettiin arkiston ja akuutin tilojen muutostyöt

 • Sivistystoimen toiminnan tehostamiseen varatuilla määrärahoilla toteutettiin mm. Kellokosken koulukeskuksen ja Kirkonkylän koulun toiminnallisia muutostöitä

 • LVIS-parannustyöt, PTS-peruskorjausinvestoinnit sekä piharakenteiden korjaus- ja uudisinvestoinnit toteutuivat kokonaisuutena suunnitellulla tavalla

 • Energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet kiinteistöissä etenivät myös määrärahojen puitteissa (KETS)

 • Sisäilmatutkimuksia ja niihin liittyviä korjaustoimenpiteitä suoritettiin n.15 kiinteistössä. Määrärahoja käytettiin n. 500 000 € (käyttötalous ja investoinnit yhteensä). Kohteet pääasiassa Etelä-Tuusulan alueella (Riihikallion koulu, Kirkonkylän koulu, Paijalan koulu, Hyrylän koulukeskus…).

 • Määrärahojen käyttö ja hankkeiden aikataulu on esitetty yksityiskohtaisemmin liitteessä talonrakennuksen työohjelma 2018.

Ehdotus

Esittelijä

 • Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • hyväksyä talonrakennuksen työohjelman seurannan ajalta 1.1.–31.12.2018
 • lähettää talonrakennuksen työohjelman seurannan ajalta 1.1.–31.12.2018 kunnanhallitukselle tiedoksi.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus