Tekninen lautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2019

TUUDno-2019-62

Valmistelija

 • Jyrki Sjöblom, työpäällikkö, jyrki.sjoblom@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Tuusulan valtuusto hyväksyi 10.12.2018 § 142 talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2023, johon sisältyy myös kunnan investointiohjelma.

Maarakenteisiin ja johtoverkostoihin varattiin kuluvalle vuodelle 17 600 000 €, josta kunnan teihin, liikenneväyliin ja vesihuoltoon yhteensä 14 470 000 €. Puistoihin varattiin 2 090 000 €, Tuusulanjärveen 1 000 000 € ja jätehuoltoon 40 000 €.

Kunnallistekniikan rakentamisohjelmassa vuodelle 2019 on arvioitu vuoden vaihteen tilanteen perusteella ohjelmaan otettavat merkittävimmät kohteet, joita ovat:

Aropellon kaava-alue, Puustellinmetsän kaava-alue, Lahelanpelto II kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen vaiheet 1 ja 2, Rykmentinpuiston liikekeskusta, Monion kadut, Epinkoskentie, Haukantien ja Pellavamäentien kiertoliittymä, Linjapuisto II kaava-alueen kadut, Koulutie, Kuntotaival Omenalahdentie ja Puustellinmetsän puisto, sekä Peltokaaren puistoalueet

Kunnan kustannusosuuksiin on valtuuston päätöksellä kuluvana vuonna varattu määrärahaa seuraavasti:

 • Koskenmäen kiertoliittymään              6,4 M€
 • Puustellinmetsä Kulloontielle              0,1 M€
 • Jokelantien kevyenliikenteen väylä     1,0 M€
 • Pääradan alikulku Jokelassa              0,15 M€
 • Jokelantien alikulku Peltokaaressa     0,1 M€

Liitteenä kunnallistekniikan rakentamisohjelma ajalle 1.1.-31.8.2019.

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • hyväksyä kunnallistekniikan rakentamisohjelman määrärahavarauksineen ajalle 1.1.-31.8.2019 ja toteaa, että siinä esitetyt työvaiheajoitukset ovat ohjeellisia ja niitä voidaan tarkistaa yhdyskuntatekniikan päällikön päätöksellä
   
 • lähettää kunnanhallitukselle tiedoksi kunnallistekniikan rakentamisohjelman ajalle 1.1.-31.8.2019.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus, Tuusulan vesi