Tekninen lautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Viranhaltijoiden päätökset

Perustelut

Kunnossapitopäällikkö
muu päätös:
§ 1 Mainostelineiden paikat eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa vuonna 2019, 15.01.2019
§ 2 Kellokosken kalastuskauden tapahtuma 25.5.2019, alueen käyttölupa, 29.01.2019
§ 3 Keskustan Tuusulan kunnallisjärjestö, anomus vaalitapahtumapaikan käytöstä kevät 2019, 08.02.2019

Tilakeskuksen päällikkö
hankintapäätös:
§ 1 Teknisen varikon esi- ja tarveselvityskonsultin hankinta, 22.01.2019
§ 3 Käsisammuttimet ja sammutinhuolto, liittyminen KuntaPro Oy:n kilpailuttamaan olemassa olevaan puitesopimukseen, 04.02.2019

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää

  • merkitä viranhaltijapäätökset tiedokseen
  • ettei ottokelpoisia viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.