Tekninen lautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Työryhmien pöytäkirjoja

Perustelut

  • Kirkonkylän koulukampus, pöytäkirja 7.2.2019
  • Lahelanapelto II kaava-alueen kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen, työmaakokous nro 6, 24.1.2019, 

  • Asemakaava- ja liikennesuunnittelukokouksen pöytäkirja, 25.1.2019

  • Kirkonkylän koulukampus, hs 7, pöytäkirja

  • Puustellinmetsän kaava-alueen kaapeliurakka, vastaanottotarkastus 2.1.2019

 

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.