Tekninen lautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Tekninen lautakunta, vuoden 2019 talousarvio, TL 19.2.2019

TUUDno-2018-1208

Valmistelija

  • Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Tuusulan kunnan organisaatiomuutoksen myötä on Kasvun ja ympäristön palvelualueen sisäinen organisaatio muuttunut vuoden 2019 alusta alkaen. Talousarvio vuodelle 2019 on päivitetty uuden organisaatiorakenteen mukaiseksi.

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää

  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan ja sen alaisten tulosalueiden talousarvioesityksen vuodelle 2019 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.