Tekninen lautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Tekninen lautakunta, vuoden 2018 toimintakertomus

TUUDno-2019-288

Valmistelija

  • Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2018 on liitteenä. Tulosalueiden toiminnan kuvaus esitetään kuten talousarviossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi
  • Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2018 toimintakertomuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.