Tekninen lautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ruotsinkylän koulun väistötilat

TUUDno-2019-240

Valmistelija

  • Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi
  • Esa Koskinen, rakennuspäällikkö, esa.koskinen@tuusula.fi
  • Mikko Heikkilä, hankesuunnittelija, mikko.heikkila@tuusula.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.