Tekninen lautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Päiväkoti Martta Wendelin, hankesuunnitelma

TUUDno-2019-236

Valmistelija

  • Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi
  • Riitta Laurila, suunnitteluarkkitehti, riitta.laurila@tuusula.fi
  • Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi
  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.11.2018 Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman 2019-2026. Sivistyksen toimialueen palveluverkon uudisrakentamishankkeet varhaiskasvatuksen osalta ovat Etelä-Tuusulaan rakennettavat Kirkonkylän koulu- ja päiväkotikampus nykyiselle paikalleen ja päiväkoti Martta Wendelin. Uudet päiväkodit korvaavat kuusi käyttöikänsä päässä olevaa päiväkotikiinteistöä: Mikkolan, Etelärinteen, Kievarin, Hyrylän, Väinölän ja Mattilan päiväkodit. Etelä-Tuusulan alueen päiväkodit on rakennettu vuosien 1971 - 1990 aikana, ja ne ovat jo tai tulevat olemaan lähivuosina perusteellisten perusparannuskor-jausten tarpeessa. Etelä-Tuusulan nykyiset päiväkodit ovat kooltaan 2-4 –ryhmäisiä.

Päiväkoti Martta Wendelin on suunniteltu sijoittumaan lähelle nykyistä Mikkolan päiväkotia. Päiväkodin sijainti on päätetty keskeisesti niin, että se on huoltajille saavutettavissa myös julkisilla kulkuvälineillä. Uusi suurempi yksikkö tulee tehostamaan varhaiskasvatuksen tarjoamia palveluita ja samalla uusi rakennus tarjoaa alueen asukkaille tiloja ilta- ja viikonloppukäyttöön. Uusi yksikkö edistää lasten ja työntekijöiden hyvinvointia ja viihtymistä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön työolot paranevat, kun ergonomisiin ratkaisuihin ja tilojen toiminnallisuuteen kiinnitetään huomiota jo yksikön suunnitteluvaiheen alusta lähtien. 

Päiväkoti Martta Wendelin on kooltaan kymmenryhmäinen päiväkoti, jossa on 240 laskennallista paikkaa. Työntekijöitä yksikössä tulee olemaan yhteensä 45-55 henkilöä. Toiminnassa olevien lasten määrä muotoutuu lasten iän mukaan. Päiväkotiin suunnitellaan tilat myös erityisryhmälle ja yhden ryhmistä tulee soveltua myös avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan.

Hanke toteutetaan kunnan omana investointihankkeena. Hankkeen toteutus Mikkolan koulun eteläpuoleiselle alueelle edellyttää katu- ja kevyen liikenteen liittymien sekä melu- ja hiukkaspäästöjen minimietäisyyksien vuoksi teoreettista mitoitusta suurempaa tonttia.

Uuden päiväkodin suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Sen laadinta on käynnissä kunnan palveluverkkoon liittyvien päätösten pohjalta. Uudisrakennuksen kokonais-ala, mukaan lukien kylmät tilat, on alustavien arkkitehtiluonnosten perusteella 3317,0 brm2, hyötyalan ollessa noin 2324,0 hym2. Tilatehokkuus on (ark-luonnoksen pohjalta) 9.5 brm2 / lapsi ja toiminta-alue on 8,5 m2 / lapsi. Tontin laajuus on noin 16 860 m2, josta leikkipihan osuus on noin 5 500 m2. Piha-alueet mahdollistavat määräysten mukaiset leikkialueet, joka on vähintään 20 m2 / lapsi. 

Hankkeen tavoiteaikataulu:

* Toteutussuunnittelun valmistelu, suunnittelijoiden kilpailutus 5 – 8/2019

* Toteutussuunnittelu, osallistavana 08/2019 – 08/2020

* Rakentamisen valmistelu, urakkakilpailutus ja valinnat 09/2020 – 02/2021

* Rakentaminen 03/2021 – 05/2022

* Kalustaminen ja toiminnan käynnistämisen valmistelut 06/2022 – 07/2022

* Rakennuksen käyttöönotto, tavoitteena 8/2022

Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on (luonnossuunnitelmat) 10 090 000,00 euroa. (alv 0%), sis. tonttiin liittyvät maansiirrot ja meluvallit

Määrärahat:

* Vuodelle 2019, 440 000 euroa

* Vuodelle 2020, 1 000 000 euroa

* Vuodelle 2021, 6 000 000 euroa 

* Vuodelle 2022, 2 650 000 euroa

* (esitetään ja tarkennetaan vuosien 2020- 2022 talousarvioihin)

Lisäksi hankkeelle varataan 260 000,00 euroa irtokalusteisiin, AV-varusteisiin ja -välineisiin yms. sekä toiminnan toteutukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • osaltaan hyväksyä Martta Wendelin päiväkodin hankesuunnitelman
  • esittää hankesuunnitelman hyväksymistä kunnanhallitukselle sekä edelleen valtuustolle
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tilapalvelut

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.