Tekninen lautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Mäntymäki-kiinteistön myynti, aloite

TUUDno-2017-557

Valmistelija

  • Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi

Perustelut

Valt § 152/19.6.2017 Anu Åberg esitti seuraavan valtuuston keskiryhmän aloitteen:

"Keskiryhmä (Keskusta, RKP, KD, E263) esittää, että harkitaan uudelleen Mäntymäki-kiinteistön myyntiä. Kohteella on ollut vakiintunut käyttäjäkunta mm. eläkeläisjärjestöistä ja vammaisyhdistyksistä ja SPR:stä. Kohde on osoittautunut kyseisille ryhmille soveltuviksi mm. esteettömyyden, kahviomahdollisuuksien ja keskeisen sijainnin ansiosta.”

__________

Tekninen lautakunta 19.2.2019

Asiaselostus

Mäntymäen realisoinnista ei ole missään vaiheessa eikä kenenkään viranhaltijan toimesta toistaiseksi tehty virallista myyntiinlaittoesitystä. Realisointiarvoa ei myöskään ole määritelty, saati esitetty eikä näin ollen myöskään ole ko.asiasta tehty päätöksiä. Mäntymäki on edelleen varattu Hyrylän yhdistyksille ja järjestöille käyttöön vuodeksi 2018. Mikäli tulevaisuudessa päädyttäisiin Mäntymäen rakennuksesta luopumiseen, tullaan yhdistys- ja kerhotiminnalle osoittamaan uudet tilat Hyrylässä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö, ritva.lappalainen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa valtuutettu Anu Åbergin esittelemän 19.6.2017 § 152 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.