Tekninen lautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  1. Sivistyksen palveluverkkoesitys tiedoksi
  2. Kehä IV:n asemakaavoitus käynnistyy. Alue sijoittuu Etelä-Tuusulaan Focus-alueelle, Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjoispuolelle, Tuusulanväylän(kt 45) ja Myllykyläntien (mt 11363) väliin. Asemakaavan tarkoituksena on suunnitella alueen kautta uusi tieyhteys - Kehä IV, ja muodostaa kehätien varteen vetovoimainen logistiikka- ja työpaikka-alue. Kehä IV tunnetaan myös nimellä mt 152 ja se on yksi suunnitteilla olevista Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteyksistä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on myös nähtävillä 24.1.–28.2.2019.

  3. Pellavamäentien asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos nro 3557 nähtävillä 7.2.-8.3.2019. Lausunnot viimeistään 29.3.2019 mennessä. 

  4. Högberginhaara 10, asemakaavan muutosehdotus nro 3621 nähtävillä 7.2.–8.3.2019. Lausunnot viimeistään 15.3.2019 mennessä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.