Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2020

§ 24 Työryhmien pöytäkirjoja

Perustelut

  1. Kirkonkylän kampus, suunnittelukokous 1, pöytäkirja 8.1.2020
     
  2. Suunnittelukokous 4, Martta Wendelin päiväkoti, pöytäkirja 21.1.2020

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.