Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2020

§ 26 Muut asiat

Päätösehdotus

Katerina Zaitseva esittelee kokouksen alussa sähköautojen latausasiaa ja vastaa lautakunnan tekemiin tarkentaviin kysymyksiin.