Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2020

§ 20 Linjapuisto II kunnallistekniikka, katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen

TUUDno-2019-1698

Valmistelija

  • Suvi Honkanen, suunnitteluinsinööri, suvi.honkanen@tuusula.fi

Perustelut

Linjapuisto II kaava-alueen katusuunnitelmaehdotus piir.no 1883/1-4, 9-12,18 on ollut yleisesti nähtävillä 29.8.-11.9.2019 .

Katusuunnitelmaehdotus koskee Linjapuisto II kaava-alueen rakentamista. Katu sijoittuu Kellokoskelle, Mäntsälän ja Tuusulan rajalle, Linjatien varteen. Kaava-alue on kooltaan noin 10,8 hehtaaria. Kaavassa on osoitettu alueelle pientalo sekä yhtiömuotoisia tontteja. Kaavan on arvioitu tuovan alueelle noin 100 uutta asukasta.

Suunnitelman sisältö:

  • alueen kunnallistekniikan rakentaminen
  • Reseptitien alle sijoittuva vesihuollon runkolinja rakennettu jo Linjapuisto I rakentamisen yhteydessä

Katusuunnitelmaehdotuksesta nähtävillä olon aikana ei ole jätetty muistutuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää 

  • hyväksyä Linjapuisto II kaava-alueen katusuunnitelmaehdotuksen, piir.no 1883/1-4, 9-12,18
  • määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti katusuunnitelmien hyväksymispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Tiedoksi

Kiinteistön omistajat ja haltijat. maankäyttoposti@tuusula.fi. Jyrki Sjöblom. Jussi Pesonen ja Marko Huttunen