Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2020

§ 19 Lepokallionkaaren katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen

TUUDno-2017-1063

Valmistelija

  • Tomi Hurme, suunnitteluinsinööri, tomi.hurme@tuusula.fi

Perustelut

Jokela, Alho, Lepokallionkaari

Asiaselostus

Tuusulan kunnan yhdyskuntatekniikassa on laadittu Lepokallionkaaren saneerauksen katusuunnitelmaehdotus, piir.no 2027/1-2. Katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 23.1.-5.2.2020. Nähtävilläoloaikana jätettiin kolme muistutusta.

Suunnitelmaselostus

Lähtökohdat

Katusuunnitelmaehdotus koskee Lepokallionkaaren kadun saneeraamista. Rakennuskohde sijaitsee Tuusulan kunnassa, Jokelan Alhossa. Rakentaminen koskee Lepokallionkaaren kadun saneerausta.

Rakentamisen tarkempi ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Maaperä

Alue sijoittuu maaperäkartan mukaan savelle ja soramoreenille. Tuusulan kunnan suorittamien maaperätutkimusten mukaan maaperä on savea, soramoreenia ja silttiä. Kallio sijaitsee kairausten perusteella noin tasolla +77,60…+80,10. Kalliosta on tehty kolmioverkko maatutkaamalla ja kallion arvioitu pinta on esitetty poikkileikkauskuvissa.

Nykyisen kadun pinnan korko vaihtelee pohjakartan mukaan tasolla +80,80…+83,10.

Liikenne- ja katutekniset ratkaisut

Katua ja kevyen liikenteen väylää saneerataan noin 360 metriä. Ajoradan leveys on 5 metriä ja kevyen liikenteen väylän leveys 2,5 metriä. Välikaistojen leveys on myös 2,5 metriä. Kadun korkoasemaa muutetaan osalla matkaa noin 20 cm nykyistä ylemmäs, jotta kadun alitusrummut saavat peitesyvyyttä. Lisäksi kadun sivukaltevuutta muutetaan niin, että välikaistan ojat poistuvat. Välikaistoille rakennetaan pysäköintitaskuja. Lepokallionkaaren sisäkaarteen tonttien ajoliittymiin lisätään madallettu betoninen reunakivi. Nurmi- ja sauvakiveykset rajataan upotetuin betonisin reunakivin.

Nykyiset suojatiet uusitaan suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi Nukarintien yli Nukarintien-Kotipirtintien risteykseen toteutetaan uusi suojatie sekä odotustila. Suojateille tehdään varoitusalueet neliökivistä. Lepokallionkaaren alkuun asetetaan pysäköintikieltoalueesta kertovat liikennemerkit. Pysäköintitaskuille lisätään pysäköinnin sallivat p-merkit lisäkilpineen suunnitelman mukaisesti.

Päällysteet ja istutukset

Ajoradan rakennekerrospaksuus on 0,89 metriä. Ajorata päällystetään asfaltilla. Kevyen liikenteen väylän rakennekerrospaksuus on myös 0,89 metriä. Välikaistojen pysäköintitaskut rajataan upotetuin reunakivin sekä neliökivin. Osalle välikaistoista tulee nurmikivistä ja sauvakivistä yliajettava kivetys sekä osalle istutetaan puita suunnitelman mukaisesti.

Vesihuolto ja kaapelit

Lepokallionkaarelle ei ole suunniteltu lisää vesihuoltoa tai kaapeleita. Lepokallionkaarella sijaitsee vesihuollon lisäksi Elisan, Telian ja Nurmijärven Sähkön kaapeleita.

Kuivatus

Katu ja kevyen liikenteen väylä kuivatetaan kadun sivuojiin, josta ne johtuvat hulevesiviemärien sekä rumpujen kautta etelään, Temmon suuntaan. Vanhoja kadun alitusrumpuja poistetaan ja uusia asennetaan.

Valaistus

Kadulla on nykyisin valaistus, jota ei tarvitse uusia.

Esteettömyys

Suojateistä tehdään esteettömät siten, että suojatieylityksiin suunnitellaan puolen metrin levyinen varoitusalue neliökivistä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Pyörätien jatkeilla toinen puoli reunakivestä luiskataan.

 

MUISTUTUKSET

Muistutus 1:

Telia Finland Oyj jätti ensimmäisen muistutuksen 20.1.2020. Muistutuksessa haluttiin, että kunta ottaa huomioon heidän kaapelinsa rakentamisen aikana.

Vastine:

Otetaan Teliaan yhteyttä, kun kadun saneerauksen rakentaminen ajankohtaistuu.

 

Muistutus 2:

Toinen muistutus jätettiin 4.2.2020. Muistutuksessa haluttiin säilyttää nykyiset suojatiemerkit Hurmeenpuiston ja Lepokallionkaaren kevyen liikenteen väylän välillä.

Vastine:

Säilytetään nykyiset suojatiemerkit Hurmeenpuiston ja Lepokallionkaaren kevyen liikenteen väylän välillä ja tehdään lisäksi uudet pyörätien jatkeen suojatiemaalaukset asfalttiin.

 

Muistutus 3:

Kolmas muistutus jätettiin 6.2.2020. Muistutuksessa oli liitteenä katusuunnitelman asemapiirustus, johon oli merkitty 3 kohtaa. Muistutuksessa haluttiin lisätä kaksi pysäköintitaskua ja merkitä uusien rakentuvien kiinteistöjen ajoneuvoliittymät suunnitelmiin. Muistutuksessa toivottiin myös hulevesien johtamista sadevesiviemäriin.

Vastine:

Lisätään kaksi pysäköintitaskua ja merkitään uusien rakentuvien kiinteistöjen ajoneuvoliittymät kadun välikaistoille suunnitelmiin. Kadulla ei ole hulevesiviemäröintiä, joten hulevedet ohjataan avo-ojiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä Lepokallionkaaren saneerauksen katusuunnitelmaehdotuksen muistutusten vastineissa mainituin muutoksin, piir.no 2027/1A-2A

Tiedoksi

kiinteistöjen omistajat ja haltijat, Telia Finland Oyj, Tomi Hurme, Petri Juhola, Jyrki Sjöblom, Jari Huttunen