Tekninen lautakunta, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjut Kylliäinen, marjut.kylliainen@luottamus.tuusula.fi

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Lassi Lemmelä ja Tommi Partanen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.