Tekninen lautakunta, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Muut asiat

Perustelut

Esitys palveluverkosta. Kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Virpi Lehmusvaara.

Keskustelua tutustumiskäynnistä asuntomessualueelle, mahdollisesti kuntakehityslautakunnan kanssa.

Päätös

Tekninen lautakunta keskusteli

  • palveluverkkosuunnitelman esittelyn siirtymisestä seuraavaan kokoukseen.
  • tutustumiskäynnistä asuntomessualueelle, mahdollisesti kuntakehityslautakunnan kanssa.
  • katuvalaistuksesta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.