Tekninen lautakunta, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Ilmoitusasiat

TUU-2020-439

Perustelut

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • MH 1743 tutkimuslupa ympäristöhallinnon hemipteratyöryhmä MHn suojelualueille 2020-2023
  • esitys kunnille joukkoliikenteen pienkohteiden rakentamisesta vuodelle 2021
  • kunnan ilmoitustaulu siirretään 1.4.2020 lukien TuusInfoon,​ osoite 
    Autoasemankatu 2,​ Tuusula.

 

Päätös

Lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.