Tekninen lautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Työryhmien pöytäkirjoja

Perustelut

15.4.2019 Työmaakokous 8, Kt Koskenmäen kiertoliitymä

20.5.2019, työmaakokous nro 1, Vuoden 2019 päällystystöiden urakka

21.5.2019 Työmaakokous nro 10, Lahelanpelto II kaava-alueen kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen

23.5.2019, Aloituspalaveri, pöytäkirja Puustellinmetsän ja Rykmentinpuiston keskuksen asemakaava-alueet, kiveysurakka 1, aloituskokous

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää, ettei työryhmien pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.