Tekninen lautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

---

Ennen kokousta risteiltiin Tuusulanjärvellä Ms Venny ja Ms Aino kyydillä. Risteilyn jälkeen pidettiin kokous ja ruokailtiin Gustavelundissa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.