Tekninen lautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
 

1. Kehitettävät kiinteistöt, asemakaava ja asemakaavan, kaava nro 3552, muutosluonnos on nähtävillä 23.5.–24.6.2019, lausunnot pyydetään viimeistään 31.7.2019.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.