Tarkastuslautakunta, kokous 9.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Muut asiat

Perustelut

Ei muita asioita


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.