Tarkastuslautakunta, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan kokoukselle pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Tuija Riola ja Ulla Montell.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.