Tarkastuslautakunta, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Arviointisuunnitelma 2019

TUUDno-2019-1282

Ehdotus

Keskustellaan ja suunnitellaan arviointisuunnitelman 2019 tekemistä.

Päätös

Keskusteltiin vuoden 2019 arviointisuunnitelmasta. Päätettiin pitää vuoden 2019 arviointia varten ensimmäinen kokous 26.8. kello 18:00.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.