Tarkastuslautakunta, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Tilinpäätös 2019, ennakkotiedot

Perustelut

Talousjohtaja Markku Vehmas on asiantuntijana kokouksessa.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta

  • merkitsee asian tiedoksi .

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Talousjohtaja Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.