Tarkastuslautakunta, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Muut asiat

Perustelut

Seuraava kokous 3.3.klo 18 kokoushuone Einari

FCG:n koulutustilaisuus 3. - 4.6.2020 Tampereella. Sihteerin kautta tehdään kysely.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.