Tarkastuslautakunta, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Arviointikertomus 2019

TUUDno-2020-29

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Koskiniemi, tilintarkastaja, tuomas.koskiniemi@kpmg.fi

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

  • arviointikertomuksen valmistelusta ja aikataulusta.

Päätös

Arviointikertomuksen valmistelua tehdään aiemmin sovittujen vastuualueiden ja painopisteiden mukaisesti.

Helmikuun kokoukseen kutsutaan talousjohtaja

Ehdotus

Tarkastuslautakunta 

  • jatkaa arviointikertomuksen 2019 suunnittelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että

  • arviointikertomuksen valmistelua tehdään aiemmin sovittujen vastuualueiden ja painopisteiden mukaisesti
  • maaliskuun kokoukseen tuodaan alustavaa arvointikertomuspohjaa.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.