Tarkastuslautakunta, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Tuusulan varhaiskasvatuksen esittely

Valmistelija

  • Janne Majoinen, tilintarkastaja, janne.majoinen@tuusula.fi

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu sivistystoimen johtaja Virpi Lehmusvaara esittelemään varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutumista vuodelta 2018 ja näkymiä vuodelle 2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tommi Partanen, tommi.partanen@luottamus.tuusula.fi

Merkitään tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös

Esitys merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen.

Kokouksessa oli esittelemässä asiaa varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Halinen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.