Tarkastuslautakunta, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2019

TUUDno-2019-6

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kokouksessa suunnitellaan kevään kokousaikatauluja ja sisältöjä. Keskustellaan arviointikertomuksen suunnittelutyöstä ja mietitään aiheita tulevaan Kuuma-kuntien tarkastuslautakuntien koulutukseen Tuusulassa 28.2.2019 klo 17 - 20.

Ehdotus

Päätetään kokousaikatauluista ja koulutusaiheista.

Päätös

Suunniteltiin tarkastuslautakunnan toimintaa vuoden 2019 osalta.

Valmistelija

  • Janne Majoinen, tilintarkastaja, janne.majoinen@tuusula.fi

Perustelut

Kokouksessa suunnitellaan kevään kokousaikatauluja ja sisältöjä. Keskustellaan arviointikertomuksen suunnittelutyöstä ja mietitään Kuuma-kuntien tarkastuslautakuntien koulutuksen käytännön järjestelyjä Tuusulassa 28.2.2019 klo 17 - 20.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tommi Partanen, tommi.partanen@luottamus.tuusula.fi

Tarkastuslautakunta päättä

  • koulutustilaisuuden käytännön järjestelyistä.

Päätös

Sovittiin koulutuksen järjestelyistä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.